Rosenberger Headquarters Germany   Rosenberger locations
deutsch
Home Markets & Products Online Catalog Company News & Events Service Job & Career Contact Microsites
28.10.2014
Produktförbättring: kalibreringskit och kalibreringskomponenter.

Rosenberger håller på att omarbeta hela sitt utbud av kalibreringskit och kalibreringskomponenter samt kalibreringen av dessa. Rosenbergers kalibreringslaboratorium kommer att kunna erbjuda två olika typer av kalibrering i framtiden: fabrikskalibrering och en ackrediterad kalibrering. Först ut bland kitten där detta kan erbjudas är RPC-3.5.

Application Note
AN001
   
  Improved Calibration Kits
   back